Μάρσιπος αγκαλιάς – Babylonia sling Blue Bell (padded)